b-im.co.il
הנמכת גבס בסלון
קצת מידע על הנמכת גבס בסלון מאז ומתמיד חיפשו בעלי בתים לעצב מחדש את סלונם. הבעיה הייתה תמיד – הרעיון. איזו מערכת ישיבה נקנה? איזה כיסא חדש נביא לסלון? כיצד ייראה המזנון החדש? המחשבה על נהירה לחנויות רהיטים יקרות עם משאות כבדים