ayesha.thalassemia.com.pk
Ramadan Drive 2018
Pichle 3 saal ki tarah inshaAllah is saal bhi hum apne #thalassemia fellows ko Ramadan rashan pack dene ka irada rakhte hain, Shabaan shuroo hochuka hay aur hum sab bhi apne apne ghar mein Ramadan …