ayesha.thalassemia.com.pk
Aye Ibn e Adam!
Aye Ibn e Adam! Ek teri chahat hai aur ek meri chahat hai Magar hoga wohi jo meri chahat hai Pas agar tu ne supard kar diya us ke Jo meri chahat hai To mein bakhsh doonga wo bhi Jo teri chahat hai …