aventia.no
Integration med voteringsystem Eltec
Anders Nilsson var en av de första i Sverige som började arbeta med voteringssystem, affärsidén bygger på att kunna skapa innovativ mötes teknik till konkurrenskraftiga priser. Eltecs historia går tillbaka helt till år 1983 då den första prototypen blev utvecklad. Anders levererar specialanpassade lösningar för sina kunder och hans system används idag av över 40 kommuner