aventia.no
Digital delaktighet i Karlskrona
Digital delaktighet i politiken är ett begrepp som är högaktuellt dessa dagar, speciellt med tanke på de nya webbdirektiven som står för dörren Idag sänder Karlskrona kommun live ifrån kommunfullmäktige i en ny utformning. Karlskrona kommun har haft en önskan om att plattformen dem använder till att sända politiska möten i skall ha ett större användningsområde