avabella.fi
Miten lipödeema diagnosoidaan ja tunnistetaan?
Lipödeema diagnosoidaan ulkoisten seikkojen perusteella, tunnustelemalla ihoa ja kuulemalla potilaan historiaa. Suosittelen diagnosoimista ulkomailla. Sairautesi voi jäädä diagnosoimatta, mikäli l…