autoriteitnvs.nl
Grensoverschrijdende informatieverstrekking opgenomen in vergunningenbeleid
Ook burgers en overheden over de grens die in de omgeving van een kerncentrale in Nederland, België of Duitsland wonen, worden sinds kort actief door het betrokken bevoegde gezag geïnformeerd over vergunningprocedures en in de gelegenheid gesteld om in te spreken. Dit geldt voor de kerncentrales van Borssele (Nederland) en Doel (België) in een straal van 20 kilometer van de centrales en voor de kerncentrale Emsland (Duitsland) in een straal van 25 kilometer.