autoriteitnvs.nl
Definitieve vergunning Kernenergiecentrale Borssele ter inzage
Van 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ligt de definitieve vergunning naar aanleiding van de ambtshalve wijziging ter implementatie van de WENRA Reference Levels in de vergunning van N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend, beroep indienen bij de Raad van State.