autoriteitnvs.nl
ANVS stelt procedureregeling belangenconflicten vast
De ANVS heeft de ‘procedureregeling belangenconflicten ANVS’ vastgesteld. Deze procedureregeling geldt vanaf 24 oktober 2018 en bevat - aanvullend op bestaande integriteitsregels voor ambtenaren en zelfstandige bestuursorganen - regels over personeel dat van een vergunninghouder naar de ANVS overstapt, extern personeel en adviserende en dienstverlenende instanties waar de ANVS mee werkt.