autolog.net
3Pl là gì? Sự Khác Nhau Giữa 3PL Và 4PL Trong Logistics
3PL là một khái niệm được sử dụng khá phổ biến trong ngành logistic. 3PL, 4PL giúp cho doanh nghiệp kiểm soát tối đa các hoạt động trong chuỗi cung ứng,…