austinvietmartyrs.org
Kinh nghiệm đi làng lụa Hội An 2019: giá vé, có gì đẹp? - Austinviet Blog
Làng lụa Hội An là một trong những làng nghề truyền thống đã gần 300 năm tuổi. Làng lụa là một dự án khôi phục làng nghề của công ty CP Tơ Lụa Quảng Nam, đến thăm làng nghề du khách sẽ nghe được giới thiệu về lịch sử phát triển và những thăng trầm của …