atikkonteynerler.com
Yuvam Atık Konteyner
Yuvam Konteyner uluslararası standartlara (depolama ve yanıcı ve yanıcı sıvıların taşınması) uygun tehlikeli mallar nakliye konteynerler üretir.