astrokrug.com
Žena u ulozi ljubavnice - Astrološki magazin - AstroKrug
„Istinski prosvetljeni su oni koji sve razumeju, sve uvažavaju, sa podjednakom ravnodušnošću prihvataju sva učenja i sve učitelje, oni koji ništa ne odbacuju – telesno, ni duhovno – oni za koje je duša čista, za koje je telo čisto, oni za koje je seks uzvišen kao i Tagorina pesma.” – Vivekananda Otkrićemo vam tajnu intimnog …