astrokrug.com
Najstarija nauka - Astrološki magazin - AstroKrug
Odakle potiče astrologija? Kada je počela? Postojala je otkad postoji čovek, u stvari čak i duže od toga. Kada se Sunce pomrači, životinje se uznemire i uzjogune, kao da se plaše od neke neposredne opasnosti. Ptice prestaju da pevaju, majmuni silaze sa drveća i skupaljaju se u gomilu, u tišini. Za primitivnog čoveka, nebo je …