astridterese.no
Grønn hverdag – ta miljøsteget!
Grønn Hverdag er et nettverk av enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter i Norge med miljøvennlig forbruk som mål. Sammen ønsker medlemmene å gjennomføre en nasjonal miljødugnad. Ved å velge …