astridterese.no
Chat
Jeg bruker ofte MSN for å prate med både familie og venner. Som regel med webkamera og overføring av bilde, men også som bare tekst. MSN er en lettvint og oversiktlig måte å holde kontakten med and…