asociaciaproducentov.sk
TV INDUSTRY DAY na MFF Art Film Fest 2019 — Asociácia nezávislých producentov
ANP v spolupráci s MKK Art Film Fest pripravila v Košiciach odborné podujatie TV INDUSTRY DAY - 21. júna 2019.