arvinardakani.com
مهاجر موفق 5: چطور دوباره انگیزه خود را برای انجام کارها به دست بیاوریم؟ | آروین اردکانی
در این قسمت از برنامه مهاجر موفق به شما آموزش میدهم که چطور میتوانید انگیزه خود را برای انجام کار ها و رسیدن به هدف هایتان بدست بیاورید. یک تکنیکی به شما می آموزم که بیشتر مواقع به بازگرداندن انگیزه در شما کمک میکند.