artmarketstudies.org
CONF: Recht aktuell: Kunst & Recht 2019 / Art & Law 2019
2019 feiert Kunst & Recht | Art & Law das 10-jährige Jubiläum. Das Seminar geniesst in unmittelbarer Nachbarschaft zur Art Basel Gastrecht im Congress Center Basel. Dank der Unterstützung d…