artmarketstudies.org
CONF: NS-Kunstraub: Provenienzforschung und Restitutionspraxis (Bonn, 20-21 Feb 19)
Institut français, Bonn (20.02.), Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“, Bonn (21.02.), 20. – 21.02.2019Registration deadline: Feb 12, 2019NS-Kunstraub: Provenienzforschung und Restitution…