artkolik.net
Serkan Yüksel'in Solo Sergisi "Sert Bir Rüzgar Dolaşıyordu Meydanı" x-ist'te - Artkolik
Serkan Yüksel’in, güncel sorunlara yönelik eleştirilerini güçlü sembol ve imgeler aracılığıyla aktardığı “Sert Bir Rüzgâr Dolaşıyordu Meydanı” isimli kişisel sergisi 15 Haziran’a kadar x-ist’te. Sanatçı, bu sergi ile, bakışlarını insanlığın en önemli sorunlarına, bazen varoluşa bazen de yok oluşa yöneltiyor. William Tell’den Darwin’e, efsanelerde ve bilimde, görünenin ardındaki gerçeği arayan Yüksel’in metafor kullanımı ve detaycıRead More