artgesons.se
Anlagsprov i viltspår
Bruce och Eevee är godkända i anlagsklass.