artgesons.se
Jessi och Doris
Vi har fått en hälsning från Art geson`s Paradis och Art Geson`s Arabella. Jessi är tjugoen månader och Doris är åtta veckor. Det ser ut att trivas bra ihop.