arnljot.se
Uppstartsmöte för spelåret 2018
Nu startar vi på allvar arbetet för årets uppsättning av Arnljot genom att ha ett uppstartsmöte med Styrelse, KR, PRU och särskilda befattningshavare den 16/1 klockan 18:30 på Mötesplatsen Prästga…
Robert Johansson