arnljot.se
Schema för Ensambleträff 2-3 maj
Nu har vi spikat datum för årets vårträff och det blir 2-3/5. Vi kommer att hålla till i Tingssalen på Gamla Tingshuset. Vi kommer bland annat att få träffa och lära känna vår nya regissör och våra…
Robert Johansson