arnljot.se
Teaterföreningen
Vi har vårt säte på Frösön i Jämtland, och har som främsta syfte att uppföra Wilhelm Peterson-Bergers vikingadrama Arnljot. Föreningen bildades 1937 under namnet ”Amatörföreningen Frösöspelen” på i…
Robert Johansson