arnljot.se
Annonsering i programbladet
Vi i Teaterföreninge Arnljotspelen har tidigare haft ett programblad för vårat sommarspel som varit helt utan annonser. Vi i år valt att göra om programbladet och använda oss av annonsering i spele…
Robert Johansson