arken.org
Kursdag ”Inre bönen”
Den ”Inre bönen” är utarbetad av Linda Bergling och praktiserad i över trettio år inom själavård, förbön och biblisk helandetjänst. Genom församlingen Arkens arbete och Hälsolövets retreater där ”I…