arken.org
Besök av Jeff Leake
Den 13-14 mars har vi den stora glädjen att få besök av pastor Jeff Leake från Allison Church Park i Pennsylvania USA. Jeff kommer att tala om hur vi mobiliserar församlingen för att vinna nya männ…