arken.org
Besök av Dan Johansson på Sjöhamra gård
En givarvecka på Sjöhamra gård 3-6 juli med besök av Dan Johansson Värdparet på Sjöhamra Gård, Johnny och Monica Åbom fyller 70 år. Det enda de önskar är gåvor till Sjöhamra gård för att kunna bygg…