arilje.in.rs
Banja Visoka – Visočka banja
Banja u kanjonu U ataru sela Visoka, nalazi se topli izvor mineralne vode-Visočka banja. Voda izbija iz dubina u vidu mehurića, na više mesta pored samog korita, a delom i u samom vodotoku. Sa…
Boris Petrovic