argostarragona.com
TARRAGONA 1800. Baionetes i canons! - Argos Tarragona - Turisme, Visites Guiades, Experiènces
El 28 de juny de 1811, les tropes de Napoleó, després de setmanes de setge, prenen la ciutat a sang i foc. Tres dies de saqueig i pillatge posaven fi a la resistència d’una ciutat contra l’invasor. Us guiem pels escenaris de la batalla i sabreu del tràgic final de la Tarragona sota la dominació francesa. Durada: 1:30h aprox.