arenduskeskused.ee
Starditoetuse muudatused 2019
Alates 01.04.2019 tegeleb Starditoetusega Riigi Tugiteenuste Keskus. Maakondlikud arenduskeskused jätkavad eelnõustamisega igas maakonnas.