arboportaal.nl
Meld je nu aan: veilig werken in de bouw en autoschadeherstel
Vanuit het programma ‘Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen’ worden bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en pragmatische oplossingen te presenteren. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de eerstvolgende bijeenkomsten ‘Hoe werk jij veilig? #1 bouw’ en ‘Hoe werk jij veilig? #2 autoschadeherstel & carrosseriebouw’. Meld je snel aan!