arboportaal.nl
Wijzigingen in Arbobesluit en Warenwetbesluit machines
Het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines worden op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn op 14 december gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465).