arboportaal.nl
Internetconsultatie wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit gebruik werkbakken en werkplatforms
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen.