aquaculture.com.pl
Szkolenia prowadzone przez Polskie Towarzystwo Rybackie w roku 2015 - Aquaculture
W dniu dzisiejszym znaleźliśmy w Przeglądzie Rybackim informacje na temat szkoleń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Rybackie w roku 2015 : LUTY 1.Szkolenie podstawowe i rozszerzone podwyższające kwalifikacje pracowników sektora rybackiego – I zjazd 07-13.02.2015 Olsztyn MARZEC 2.Stan rybactwa śródlądowego w Polsce ODDZIAŁ MAZOWIECKO-PODLASKI 12.03.2015 Żabieniec KWIECIEŃ 3.Stan rybactwa śródlądowego w Polsce ODDZIAŁ ZAKLIKÓW 17.04.2015…