aquaculture.com.pl
Ogólnopolska Konferencja " lato i jesień 2016 w akwakulturze " - Aquaculture
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z ogólnopolskiej konferencji ” lato i jesień 2016 w akwakulturze „. Głównym tematem poruszanym podczas spotkań, odbywających się w hotelu Rytwiany, była kwestia opłat za pobór wody dotycząca środowiska związanego z rybactwem.