aquaculture.com.pl
Krótka relacja z KRAJOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH w Poznaniu 2015 - Aquaculture
Wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Rybołówstwa) i Polskim Towarzystwem Rybackim przygotowaliśmy stoisko prezentujące system hodowli ryb. W bardzo dużym akwarium możemy zobaczyć takie gatunki ryb jak : sum, lin, okoń, karp itp.