anytimefromnow.se
Slutsatser efter valet i Sydafrika
Vid en första anblick är det lätt att betrakta det nyss avslutade sydafrikanska valet som något av en antiklimax, utan några betydande förändringar överhuvudtaget. ANC behåller makten och den egna …