anytimefromnow.se
Nelson Mandelas sista gärning
Den gångna helgen dominerades i Sydafrika, och i stora delar av världen, ännu en gång av rapportering om Nelson Mandelas hälsa. Det fanns fog för det, eftersom en lång rad tecken pekar på att hans …