anytimefromnow.se
Föreläsningar 2020
2020 års föreläsningssäsong inleds i början av mars, då jag (Andreas) reser till Sverige för att prata om Afrika i en mängd olika sammanhang runtom i landet. Fokus kommer i första hand att ligga på…