anytimefromnow.se
Ett franskt perspektiv på Afrika
Jag är för närvarande i Frankrike, med ambitionen att bättra på franskan för framtida resor i Västafrika. Det är alltid intressant att byta perspektiv en aning, och se på det välbekanta ur ett lite…