anytimefromnow.se
Afrikas dåliga ledare
Både jag och Görrel återkommer ofta till detta: ett av Afrikas stora problem är deras dåliga ledare. För närvarande befinner sig kontinenten i omfattande generationsskifte när det gäller makthavare…