antenazadar.hr
Vir je u listopadu četvrta najbolja turistička destinacija u Hrvatskoj
Sa 127.085 noćenja ostvarenih u mjesecu listopadu, otok Vir je četvrta turistička destinacija u Hrvatskoj, dok je s brojkama ukupnog turističkog prometa izraženog noćenjima – od prvog dana siječnja…