antenazadar.hr
Odjelu pedijatrije uručena donacija od 32 tisuće kuna za kupnju novog ultrazvučnog uređaja
Odjel pedijatrije Opće bolnice Zadar sve je bliže kupnji novog, suvremenog ultrazvučnog uređaja za pregled mozga koji će zamijeniti sadašnji dotrajali uređaj koji se često kvari. U utorak je, naim…