antenazadar.hr
Mučio i ubijao u Bruškoj; Kapetan Dragan ostaje u zatvoru
Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je žalbu Dragana Vasiljkovića (na stranicama se navodi samo zatvorenika D. V.) protiv rješenja Županijskog suda u Varaždinu o odbijanju njegova prijedloga za uv…