antenazadar.hr
I zadarski zastupnik Vučetić raspisao se na ćirilici: “Ovo treba biti napisano…”
Desetak dana nakon odluke Ustavnog suda, koja je Vladi nametnula obvezu da srpskoj nacionalnoj manjini omogući upotrebu ćiriličnog pisma, resorni ministar konačno se oglasio o ovoj temi. Novi minis…