antenazadar.hr
Produžuje se rok za prijavu; Zadar osigurao sredstva za 34 bobija, plaća 3 tisuće kuna
Produžuje se rok za prijavu za natječaj za Prometnu jedinicu mladeži za 2019. godinu, te se zahtjevi se zaprimaju do 12. lipnja 2019. godine. Također, odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samo…