antenazadar.hr
Indijci će promovirati Villu Lanternu s otoka Vira u Europi i svijetu
Rezidencijalna Villa Lanterna uskoro će biti dio europske i svjetske promocije koju će u suradnji s destinacijskom kompanijom Vir turizam raditi globalna indijska destinacijska menadžment kompanija…